Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Καινοτομία

Η Θάλεια καινοτομεί πέραν της τρέχουσας τεχνολογικής στάθμης σε πολλαπλά επίπεδα


Κατεβάστε το Museatopia – τον διαδικτυακό κόσμο μουσείων της Θάλειας

Επίδειξη χρήσης της πλατφόρμας εικονικών μουσείων Museatopia

Πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης με έμφαση στις πηγές χρηματοδότησης (crowdfunding)

Το online σύστημα που δημιουργήθηκε παραθέτει στοιχεία και φόρμες αναζήτησης χρηματοδότησης από μια σειρά ιδρυμάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό που μπορούν να αποτελέσουν χορηγούς και συνεργάτες μικρών και μεγαλύτερων μουσείων στην Ελλάδα. Στη λίστα παρατίθενται ιδρύματα που στοχεύουν στη χρηματοδότηση συγκεκριμένων θεματικών ( π.χ επιστήμη, ελληνική κληρονομιά κλπ) ενώ άλλα ιδρύματα χρηματοδοτούν πρωτοβουλίες σε διαφορετικές θεματικές.


Κατεβάστε το SustainLab – το συνεργατικό εργαλείο επαυξημένης πραγματικότητας δημιουργίας κοινών εκθέσεων της Θάλειας

SustainLab εφαρμογή για HoloLens (Η εφαρμογή είναι Unity Project και θέλει build ανά συσκευή)

Επίδειξη χρήσης της πλατφόρμας SustainLab

Δοκιμάστε τους αλγορίθμους προσομοίωσης SustainLab

Στη “Θάλεια” χρησιμοποιήσαμε τρεις βασικές πηγές πληροφόρησης για τη συγκέντρωση δεδομένων των μουσείων, (α) για στατιστικά επισκεψιμότητας από την ΕΛΣΤΑΤ (statistics.gr) και (β) για λοιπά στοιχεία πολιτιστικών φορέων από τον Οδυσσέα – Υπουργείο Πολοτισμού και Αθλητισμού και (γ) για όσα μουσεία διέθεταν ανοικτά δεδομένα, χρησιμοποιήθηκαν από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες.

Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της υπηρεσίας προσομοίωσης. Ακολουθούν ενδεικτικές εικόνες από το σύστημα.


Accessibility Toolbar